חדרי ילדים ונוער

חדר רועי
חדר יונתן
חדר אלמוג
חדר מיקה
חדר עידו
חדר אופק
חדר לשניים
כוורת רפאל
שידת TV אייל
מיטת ארמנדו
מיטת פנטזיה
מיטת מרטין
מיטת אשלי