חדרי שינה

חדר מישל
חדר מרחף
חדר אריק
חדר אריאל
חדר דיאנה
חדר ניתוקים
חדר ואלרי
חדר מיטל
חדר עמית
מיטת ארזים
מיטת לירון
חדר טליה
חדר ליאור
חדר הילי